Uroloģijas nedēļa
Jau vairākus gadus Eiropā notiek Uroloģijas dienas – ar mērķi mudināt cilvēkus nesamierināties ar uroloģiskajām saslimšanām, izskaidrot to ietekmi uz tālāko dzīves kvalitāti un parādīt ceļu, kas ejams, lai saglabātu labu pašsajūtu, ja slimība tomēr skārusi....

Pieteikšanās anketa

„Uroloģijas skolas mērķi un uzdevumi – urologiem, cieši sadarbojoties ar ģimenes ārstiem, uzlabot uroloģisko pacientu aprūpi Latvijā. Uroloģijas skolas tēmas tiek izvēlētas saskaņā ar ģimenes ārstu ieteikumiem.”

Lejuplādējiet pieteikšanas anketu

Lejuplādējiet Microsoft Word dokumentu (.docx, 12.9 kB)

Aizpildiet formu

Aizpildiet anketu noradot precīzus datus un saglabājiet to.

Ielādējiet aizpildītu anketu

Ielādējiet anketu un mēs atbildēsim Jums.