Uroloģijas nedēļa
Jau vairākus gadus Eiropā notiek Uroloģijas dienas – ar mērķi mudināt cilvēkus nesamierināties ar uroloģiskajām saslimšanām, izskaidrot to ietekmi uz tālāko dzīves kvalitāti un parādīt ceļu, kas ejams, lai saglabātu labu pašsajūtu, ja slimība tomēr skārusi....

Apmācība

LUA (Latvijas Urologu asociācijas) Uroloģijas skola – kursi ģimenes ārstiem, par kuriem tiek piešķirti LĀB kredītpunkti.

Eiropas Urologu valdes konference

IMG_7597

2013. gadā, no 10. – 11. maijam Rīgā notiks Eiropas Urologu valdes konference. Eiropas Urologu valdes galvenais mērķis ir uzlabot un standartizēt urologu apmācību un tālākizglītību Eiropas Savienības valstīs. Rīgas konferencē plāno piedalīties 50 – 60 Eiropas urologu valdes locekļi (dalībai valdēs no katras ES valsts tiek izvirzīti 2 pārstāvji).


Drukāt lapu