Uroloģijas nedēļa
Jau vairākus gadus Eiropā notiek Uroloģijas dienas – ar mērķi mudināt cilvēkus nesamierināties ar uroloģiskajām saslimšanām, izskaidrot to ietekmi uz tālāko dzīves kvalitāti un parādīt ceļu, kas ejams, lai saglabātu labu pašsajūtu, ja slimība tomēr skārusi....

Apmācība

LUA (Latvijas Urologu asociācijas) Uroloģijas skola – kursi ģimenes ārstiem, par kuriem tiek piešķirti LĀB kredītpunkti.

Baltijas Urologu konference 2018

5. Baltijas urologu mītiņš kopa ar  Eiropas Urologu Asociāciju 2014.gadā notiks 25. un 26.maijā Rīgā. 

Informācija: https://baltic.uroweb.org/


Drukāt lapu