Uroloģijas nedēļa
Jau vairākus gadus Eiropā notiek Uroloģijas dienas – ar mērķi mudināt cilvēkus nesamierināties ar uroloģiskajām saslimšanām, izskaidrot to ietekmi uz tālāko dzīves kvalitāti un parādīt ceļu, kas ejams, lai saglabātu labu pašsajūtu, ja slimība tomēr skārusi....

Apmācība

LUA (Latvijas Urologu asociācijas) Uroloģijas skola – kursi ģimenes ārstiem, par kuriem tiek piešķirti LĀB kredītpunkti.

LĀB konference NIERU UN URĪNCEĻU SLIMĪBAS

28. septembrī notiks LĀB konference NIERU UN URĪNCEĻU SLIMĪBAS, kurā ar ziņojumiem uzstāsies LUA biedri.

Programma.


Drukāt lapu