Uroloģijas nedēļa
Jau vairākus gadus Eiropā notiek Uroloģijas dienas – ar mērķi mudināt cilvēkus nesamierināties ar uroloģiskajām saslimšanām, izskaidrot to ietekmi uz tālāko dzīves kvalitāti un parādīt ceļu, kas ejams, lai saglabātu labu pašsajūtu, ja slimība tomēr skārusi....

Apmācība

LUA (Latvijas Urologu asociācijas) Uroloģijas skola – kursi ģimenes ārstiem, par kuriem tiek piešķirti LĀB kredītpunkti.

Konfidencialitātes nosacījumi

 Latvijas Urologu Asociācija (LUA) rūpējas par tīmekļa vietnes apmeklētāju konfidencialitāti un datu aizsardzību uzskata par ļoti svarīgu. Tomēr, lūdzu, atcerieties, ka ar tīmekļa starpniecību noraidītas informācijas drošumu nekad pilnībā nav iespējams garantēt.

Personu identificējoša informācija

LUA apkopo tikai to personu identificējošu informāciju (vārdu, dzīvesvietas adresi, telefona numuru vai e-pasta adresi), ko vietnes apmeklētājs pats ir labprātīgi uzticējis. LUA var izmantot šo informāciju, lai iegūtu atgriezenisko saikni un uzlabotu tīmekļa vietnes saturu, atbildētu uz konkrētās personas lūgumiem/jautājumiem, kā arī to lietot iekšējām vajadzībām.

Lai sazinātos ar LUA, lūdzu, skatīt sadaļu Sazināties.

Personu identificējošas informācija

LUA nenodod personu identificējošu informāciju nevienai trešajai pusei, lai arī kādi būtu tās iespējamā izmantojuma nolūki. Izņēmums ir vienīgi situācija, ja tai ir pamats uzskatīt: 1/ ka šīs informācijas publiskošana ir nepieciešama, lai identificētu, kontaktētu vai uzsāktu tiesiskas darbības pret kādu personu, kura var nodarīt jebkādu kaitējumu sabiedrībai vai asociācijai, kā arī pakļaut šādiem un līdzīgiem riskiem citus šīs tīmekļa vietnes lietotājus un/vai personas; 2/ ka tas jādara saskaņā ar likuma prasībām, vai gadījumos, kad to pieprasa tiesībsargājošās vai citas drošības institūcijas kriminālizmeklēšanas procesa gaitā, vai civilās un administratīvās institūcijas civilprāvu vai administratīvās izmeklēšanas gadījumos.

Personu neidentificējoša informācija

LUA uzkrāj arī personu neidentificējošas informācijas kopumu, piemēram, tīmekļa vietnes apmeklētāju kopējo skaitu, tīmekļa vietnes konkrēto sadaļu apmeklētāju skaitu, apmeklētāju interneta pakalpojumu sniedzēju domēnu vārdus. LUA izmanto šo datu kopumu, lai saprastu tīmekļa vietnes apmeklētāju paradumus, līdz ar to – uzlabotu pašu vietni un tās sniegtos pakalpojumus.

IP adrešu izmantojums

Interneta Protokola (IP) adrese ir skaitļu kopums, kas automātiski tiek piešķirts Jūsu datoram ik reizi, kad pieslēdzaties savam interneta pakalpojumu sniedzējam. Tiešsaistes laikā tīmekļa serveri pēc šīs IP adreses automātiski identificē Jūsu datoru.

LUA nepievieno lietotāja IP adresi viņa personu identificējošajai informācijai, kas nozīmē to, ka ikviena lietotāja sesija tiek reģistrēta, bet pats lietotājs paliek mums anonīms. Tomēr LUA var izmantot šīs IP adreses ar mērķi identificēt vietnes apmeklētājus situācijās, kad rodas nepieciešamība nodrošināt viņu uzvedības atbilstību vietnes lietošanas nosacījumiem vai arī aizsargāt mūsu pakalpojumus, vietni vai citus apmeklētājus.

Drošība

LUA izmanto drošas datu sistēmas un ir gatava veikt arī papildu drošības pasākumus, lai aizsargātu Jūsu lietotāja datus no pazušanas, ļaunprātīgas izmantošanas un pārveidošanas. Kaut arī LUA nevaram garantēt, ka nenotiks nekāds datu zudums, ļaunprātīgs izmantojums vai izmaiņas tajos, tā pieliek visas pūles, lai šādus nepatīkamus gadījumus novērstu.

Izmaiņas

Šie konfidencialitātes nosacījumi var tikt izmainīti jebkurā laikā, tāpēc lietotāji tiek aicināti regulāri pārliecināties par aktuālajām izmaiņām.

 


Drukāt lapu