Uroloģijas nedēļa
Jau vairākus gadus Eiropā notiek Uroloģijas dienas – ar mērķi mudināt cilvēkus nesamierināties ar uroloģiskajām saslimšanām, izskaidrot to ietekmi uz tālāko dzīves kvalitāti un parādīt ceļu, kas ejams, lai saglabātu labu pašsajūtu, ja slimība tomēr skārusi....

Apmācība

LUA (Latvijas Urologu asociācijas) Uroloģijas skola – kursi ģimenes ārstiem, par kuriem tiek piešķirti LĀB kredītpunkti.

LIETOŠANAS NOSACĪJUMI

Šo tīmekļa vietni kontrolē un uztur Latvijas Urologu Asociācija (LUA). Šī interneta lapa ir izveidota, lai Latvijas urologiem sniegtu informāciju par jautājumiem, kas saistīti ar viņu profesionālo izglītību un darbību, asociācijas aktivitātēm utt.. Vietnē ir atrodama arī informācija sabiedrībai par biežāk sastopamajām uroloģiskajām saslimšanām, to cēloņiem, simptomiem, diagnostiku un ārstēšanu.

GARANTIJAS NEUZŅEMŠANĀS

LUA pieliek saprātīgas pūles, lai uzturētu interneta lapu un atjaunotu tajā publicēto informāciju, taču tā neuzņemas nekādu atbildību vai garantijas attiecībā uz informācijas precizitāti vai kļūdu neesamību.

Lietotājs ir personiski atbildīgs par riskiem, kas saistīti ar tīmekļa vietnes www.uroweb.lv lietošanu. LUA neuzņemas atbildību par tiešiem, netiešiem vai citiem ar šīs lapas lietošanu izraisītiem zaudējumiem, un visas netiešās garantijas tiek izslēgtas tādā apjomā, kādā to atļauj Latvijas likumdošana.

LUA neuzņemas atbildību par iespējamiem vīrusiem, kas varētu inficēt lietotāju pēc audio, video, datu vai teksta lietošanas interneta lapā.

AR VESELĪBAS JAUTĀJUMIEM SAISTĪTĀ INFORMĀCIJA

Lai gan LUA ir pielikusi pūles, lai panāktu un nodrošinātu šajā interneta lapā sniegtās un ar veselības jautājumiem saistītās informācijas patiesumu un aktualitāti, tai ir tikai vispārējs raksturs. Asociācija neuzņemas nekādu atbildību vai garantijas par tās precizitāti vai lietderīgumu.

INTELEKTUĀLAIS ĪPAŠUMS

Autortiesības uz visiem šajā lapā ievietotajiem materiāliem pieder Latvijas Urologu Asociācijai (©Latvijas Urologu Asociācija - Visas tiesības rezervētas). Šo materiālu vai to daļas reproducēšana jebkādā formā ir aizliegta, izņemot saskaņā ar sekojošām atļaujām.

Atļauja kopēt personiskai lietošanai

Jūs varat lasīt, apskatīt, izdrukāt, lejuplādēt un kopēt materiālus šajās lapās tikai savai personiskai, nekomerciālai lietošanai, bet ar nosacījumu, ka Jūs ikvienā materiāla kopijā iekļaujat un norādāt šo tīmekļa vietni kā informācijas avotu ar atsauci (©Latvijas Urologu Asociācija - Visas tiesības rezervētas).

Šī atļauja neietver tiesības ievietot šos materiālus vai jebkuru to daļu jebkādos citos darbos vai publikācijās, neatkarīgi no tā, vai tie ir papīra, elektroniskā vai jebkādā citādā formātā. It īpaši (bet ne tikai) neviena tīmekļa vietnes www.uroweb.lv daļa nedrīkst tikt izplatīta vai kopēta jebkādiem komerciāliem mērķiem.

Neviena tīmekļa vietnes www.uroweb.lvdaļa nedrīkst tikt reproducēta vai pārnesta jebkādā citā tīmekļa vietnē vai citas formas elektroniskajā piekļuves sistēmā, vai arī tur uzglabāta.

HIPERTEKSTA SAITES

Atsevišķas hiperteksta saites šajā interneta lapā aizvedīs Jūs uz interneta lapām, kas nav LUA kontrolē. Aktivizējot kādu no šīm saitēm, Jūs pametat www.uroweb.lv tīmekļa vietni. Apmeklējot citas interneta lapas, uz kurām ved saites no tīmekļa vietne www.uroweb.lv, lietotājs pats ir personiski atbildīgs par riskiem, kas izriet no šādas rīcības.

LUA neuzņemas atbildību vai saistības par jebkuru trešo personu tīmekļa vietņu saturu, uz kuru eksistē hiperteksta saite, kā arī nesniedz nekādas garantijas (tiešas vai netiešas) par šajās interneta lapās publicēto informāciju.

Šo interneta lapu saturs un raksturs nav LUA kontrolē un šādi netiek ieteikta tajās iekļautā informācija vai rekomendēti jebkuru citu trešo personu preces vai pakalpojumi. It īpašs lūgums ievērot, ka, lejuplādējot datorprogrammas no atsevišķām interneta lapām, Jūs riskējat pārkāpt autortiesības un varat ieviest vīrusus savā datorsistēmā.

Lūdzu, pārliecinieties, ka Jūs esiet iepazinušies ar jebkuru trešo personu tīmekļa vietņu, ko Jūs apmeklējat, lietošanas nosacījumiem un noteikumiem.

SĪKDATNES

Sīkdatnes ir nelielas datu kopnes, ko veido ciparu un burtu virknes un kas tiek novietotas uz Jūsu datora ar tīkla serveru palīdzību. Tās palīdz mājas lapas uzturētājam identificēt Jūs starp citiem mājas lapas apmeklētājiem. Sīkdatnes nevar tikt veidotas kā pastāvīgas programmas un izmantotas, lai izplatītu datorvīrusus un iegūtu piekļuvi Jūsu cietajam diskam. Mēs nevaram iegūt informāciju no Jūsu datora cietā diska, pat ja uz tā novietojam sīkdatnes.

LUA izmanto “sīkdatnes”, lai padarītu savu mājas lapu ērtāku lietotājiem. sīkdatnes ievāc informāciju par lietotāju darbībām mājas lapā – kuras sadaļas tiek apmeklētas visbiežāk un vai lietotājs saskaras ar kļūdu paziņojumiem sesijas laikā. Konkrētās sīkdatnes tiek izmantotas, lai uzlabotu mājas lapas darbību un funkcionalitāti.

INFORMĀCIJAS IZMANTOJUMS

Lietotāju sniegtā informācija (jebkura cita, izņemot personiskā un ar veselības jautājumiem saistītā) tiek uzskatīta kā nekonfidenciāla un īpašumtiesību neizsargāta, un LUA var izmantot šo informāciju jebkādam mērķim, tai skaitā, reproducēšanai un publiskošanai.

JURISDIKCIJA

Šiem noteikumiem un nosacījumiem un šīs interneta lapas saturam ir piemērojama Latvijas likumdošana.

IZMAIŅAS

Šie noteikumi un nosacījumi var tikt pārskatīti un mainīti jebkurā laikā, tāpēc lietotājam ir ieteicams tos regulāri pārbaudīt.


Drukāt lapu