Uroloģijas nedēļa
Jau vairākus gadus Eiropā notiek Uroloģijas dienas – ar mērķi mudināt cilvēkus nesamierināties ar uroloģiskajām saslimšanām, izskaidrot to ietekmi uz tālāko dzīves kvalitāti un parādīt ceļu, kas ejams, lai saglabātu labu pašsajūtu, ja slimība tomēr skārusi....

Apmācība

LUA (Latvijas Urologu asociācijas) Uroloģijas skola – kursi ģimenes ārstiem, par kuriem tiek piešķirti LĀB kredītpunkti.

LUA

Biedrība „Latvijas Urologu asociācija” (LUA) ir brīvprātīga ārstniecības personu apvienība, kas izveidota uz šo personu pašiniciatīvas un pašpārvaldes pamata un apvieno Latvijā sertificētos urologus, kā arī citas fiziskās un juridiskās personas, kas atbalsta Biedrības mērķus un ievēro Biedrības statūtus. LUA galvenais uzdevums ir nodrošināt kvalitatīvu urologu apmācību, tālākizglītību, kā arī pētniecisko darbību, tādējādi veicinot un pilnveidojot uroloģiskās aprūpes profesionalitāti un kvalitāti. Vienlaikus LUA mērķis ir arī sekmēt uroloģisko pakalpojumu pieejamību.


Drukāt lapu