Uroloģijas nedēļa
Jau vairākus gadus Eiropā notiek Uroloģijas dienas – ar mērķi mudināt cilvēkus nesamierināties ar uroloģiskajām saslimšanām, izskaidrot to ietekmi uz tālāko dzīves kvalitāti un parādīt ceļu, kas ejams, lai saglabātu labu pašsajūtu, ja slimība tomēr skārusi....

Apmācība

LUA (Latvijas Urologu asociācijas) Uroloģijas skola – kursi ģimenes ārstiem, par kuriem tiek piešķirti LĀB kredītpunkti.

Uroloģijas skola

Uroloģijas skola ģimenes ārstiem

Uroloģijas skolas ideja radās 2010. gadā ar mērķi uzlabot uroloģisko pacientu aprūpi Latvijā, veicināt pacientu savlaicīgu nokļūšanu pie speciālista, paplašināt ģimenes ārstu redzesloku uroloģijā, tādejādi sekmējot urologu un ģimenes ārstu ciešāku sadarbību un ģimenes ārstu aktīvāku iesaistīšanos uroloģisko pacientu aprūpē.

2010. gada vasarā Jelgavā notika pirmā LUA (Latvijas Urologu asociācijas) organizētā Uroloģijas skola. Taču, ģimenes ārstu interesei pakāpeniski pieaugot, Uroloģijas skolas projekts ir veiksmīgi paplašinājies un attīstījies arī citos reģionos un pilsētās.

Līdz šim brīdim ir jau notikušas 22 uroloģijas skolas visā Latvijā – Rīgā (P. Stradiņa Klīniskajā universitātes slimnīcā, Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā, Uroloģijas klīnikā), Balvos, Daugavpilī, Gulbenē, Jelgavā, Jēkabpilī, Liepājā, Rēzeknē, Skrundā un Valmierā. Kursus apmeklējuši vairāk kā 400 ģimenes ārstu.

Uroloģijas skolas tēmas tiek izvēlētas,  balstoties uz ģimenes ārstu vēlmēm un ieteikumiem.

Uroloģijas skolas lektori ir sertificēti, apmācīttiesīgi urologi. Pēc Uroloģijas skolas kursa noklausīšanās, tiek piešķirti LĀB kredītpunkti.

2012. gadā Uroloģijas skolu norisi atbalsta farmācijas kompānijas „GlaxoSmithKline Latvia” un „IPSEN”.

Pieteikt  interesējošo tēmu, kā arī potenciālo pasākuma norises vietu iespējams,  sūtot e – pastu uz uroskola@inbox.lv.

Kā pieteikties uroloģijas skolas kursiem? Ir vairākas iespējas:

  1. sūtot brīvā formātā elektronisku pieteikumu uz uroskola@inbox.lv , norādot izvēlēto kursu norises vietu un laiku, kā arī dalībnieka datus (vārds, uzvārds, specialitāte, darba vieta);
  2. izmantojot sadaļu „apmācība”  www.uroweb.lv – aizpildot klātpievienoto anketu, iepriekš izvēloties vēlamo norises laiku un vietu sadaļā „Pasākumu kalendārs”.

Drukāt lapu